Info

Praktisk Information

Kontaktoplysninger

Den Selvejende Institution Svalereden
Agersnapvej 1
6870 Ølgod

Telefon: 75 24 66 75 – 60656675
Email: svalereden @ bhv-svalereden.dk

Åbningstider

Mandag: 6.15-17.00
Tirsdag: 6.15-17.00
Onsdag: 6.15-17.00
Torsdag: 6.15-17.00
Fredag: 6.15-16.00

Ferielukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår.

Personaleforhold

Daglig leder: Gitte Søndergård(75246675)

Pædagog: Anja Hvelplund
Pædagog: Gitte Hykkelbjerg
Pædagog: Heidi Høstgaard Christensen
Pædagog: Anita Schmidt
Pædagog: Karina Sørensen
Pædagog: Heidi Simonsen
Pædagogisk ass.: Nanna Christiansen 
Pædagogisk ass.: Ghita Hansen – barselvikar for Nanna Christiansen. 
Medhjælper: Anni Nielsen
Vikar: Alice Harkes, Inge kristensen, Lisbeth Larsen

Regnskab: Inge Kristensen 

Forældrebetaling

Forældrebetaling opkræves af Svalereden 11 gange pr. år, idet juli måned er betalingsfri. Der ydes søskenderabat.

Indmeldelse og udmeldelse sker i Svalereden med en måneds varsel pr. den 1. eller d. 15. i måneden. Skema fås i Svalereden.

Procedure for betaling

Den første opkrævning sendes til forældrene pr. mail, og kan med fordel meldes til betalingsservice. Ved indgangen fra parkeringspladsen, vil der være ophængt et påmindelses skilt omkring betaling til Svalereden, i ugen op til den første i måneden 

Hvis der ikke er betalt til tiden vil der efter 5 dage blive udsendt en ny opkrævning og opkrævningen vil være pålagt et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis der efter yderligere 5 dage ikke er betalt, kan barnet IKKE komme i Svalereden, før der er registreret en betaling for den pågældende måned.

Hvis i har brug for hjælp til betalingen, er i meget velkommen til at kontakte Inge eller Karina. 

Moduler
Børnehave: fuld tid

Børnehavestart

Vi lægger stor  vægt på en blid overgang fra dagpleje til børnehave, og en god daglig kontakt med forældrene.

Jeres barn kan i den første tid føle sig usikker da alt er nyt, derfor vil vi i samarbejde finde frem til den bedst mulige måde, med afsæt i jeres barns behov. Det er vigtigt, at I husker at give både barnet og os besked, hvis der er ændringer i den daglige plan for at forberede jeres barn bedst muligt.

Husk altid at sige farvel til jeres barn inden I går, det giver større tryghed for barnet. Snak med os om det, hvis I føler, det er for svært. I er selvfølgelig ALTID velkommen til at ringe til os i løbet af dagen, for at høre, hvordan det går.

Informationer

På opslagstavlen i indgangen vil der være en månedsplan og andre informationer om dagens/fremtidige aktiviteter, samt en mappe med billeder af tidligere aktiviteter. Derudover sender vi forældreinformationer ud efter behov. Der udsendes en månedsplan til jer forældre som udgangspunkt hver måned.

 

Forældresamarbejdet

Vi vægter det gode gensidige samarbejde med Jer som forældre, hvor den gode dialog er i fokus.
Du /I kender jeres børn bedst, og i samarbejdet har vi et fælles fokus på det dit barns trivsel og udvikling. Så det har en god,tryg og udviklende børnehavetid.
Personalet har tavshedspligt angående den viden, vi får om barnet og dets familieforhold.

Der er ikke tegnet ulykkesforsikring eller andre forsikringer, der dækker skader på/forvoldt af barnet, hvorfor forældrene opfordres til, selv at tegne en forsikring på barnet.

I som forældre skal gerne sørge for, at barnet rydder op efter sig, siger farvel til personalet, tjekker barnets garderobe samt tømmer den inden weekenden, af hensyn til rengøringen.

Ferie og fridage

Vi vil gerne have at vide, hvis dit barn holder fri, skriv det i kalenderen på skrivepulten, send en SMS inden kl. 8.00 eller giv besked til personalet.

Vi har ferielukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår.

Jeres barn kan også trænge til ferie og fridage fra børnehaven.  

HUSK at melde afbud, hvis dit barn alligevel ikke kommer i ferieperioderne af hensyn til personalenormeringen.          

Fødselsdage

Hvis I ønsker, at barnets fødselsdag skal fejres i Svalereden, kan dette ske enten ved, at barnet har noget med til uddeling, eller ved at I betaler kr. 75,00 – så bager vi kagemand eller køber noget, der kan deles ud. Vi flager, synger fødselsdagssang og hygger os. Børnene skal ikke have gaver med hjemmefra.

Børnehaven tager gerne imod invitation til fødselsdag i hjemmet, dog kun en gang i den tid dit barn går i Svalereden.

Fødselsdage i Svalereden afholdes fortrinsvis kl 13.45.til eftermiddagsmaden

Garderoben

Børnenes garderober skal tømmes helt hver fredag af hensyn til rengøringspersonalet. I skal tage de sorte kasser med hjem til weekenden og fylde op med skiftetøj, så barnet har skiftetøj til den kommende uge.

Dør med højt håndtag

Døren ved udgangen med håndtaget siddende meget højt (ud mod parkeringspladsen) er KUN for voksne. Børnene må af sikkerhedsmæssige årsager IKKE få lov til at prøve at åbne den. 

Normering

Vi er en børnehave normeret til cirka 45 børn.

Svaleredens ledelse

Svaleredens ledelse består af en bestyrelse på 4 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse, samt en ledelse, der er ansvarlig for den daglige drift, både pædagogisk, økonomisk og administrativt.

Bestyrelsesrepræsentanter

Formand: Morten Velbæk (mail: Formanden@bhv-svalereden.dk)
Næstformand: Thue Olesen
Sofie Mai   pedersen

Anni Amby Nielsen

Dagsrytme i børnehaven

   vi døSvalereden tilbyder morgenmad til de morgenfriske indtil kl. 8.00.

Herefter er der fri leg, spil og lign.

Børnene tilbydes madpakker kl. 9.00, hvorefter der enten er planlagte aktiviteter eller fri leg for børnene.

Før frokost rydder vi op og holder samling eller lign. i de to grupper, og vi spiser madpakker kl. 11.30. Til frokost giver Svalereden mælk. Tænk over hvad du giver dit barn med i madpakken (sundt/usundt), således at der er noget til at fylde energidepoterne op.

Efter spisningen skal børnene rydde op efter sig selv, og nogle tilbydes en middagssøvn, mens andre går ud for at lege (Vi forsøger så vidt muligt, at alle er ude på et tidspunkt hver dag).

Til eftermiddag giver Svalereden enten frugt, boller eller lignende samt vand. Aktiviteter og leg fortsættes.

NB: Husk det er forældrenes ansvar, at barnet rydder op efter sig og siger farvel til personalet, så det ikke altid er de sidste børn oprydningen hænger på.

NB: Det er en god ide at pakke børnenes mad godt ind, da de ofte svinger rundt med madposerne.

NB: Kl ca. 9.00 lukker vi dørene til stuerne så er der tid og ro til de børn som spiser formiddagsmad. Især de mindre børn nyder stor gavn af at der er ro omkring måltiderne.  I mellem 9 og 9.30 er i velkommen til at gå ind på den anden stue, men skal jeres barn spise formiddagdmad skal i senest være i  Svalereden 8.50 (så er der også tid til at vinke)

Pædagogik

Vi arbejder ud fra de pædagogiske lærerplaner og sikrer derigennem, at barnets udvikling sker i trygge rammer, med omsorgsgivende og engagerede voksne.  Vi arbejder relationsorienteret barn/voksen og barn/barn, og arbejder for at børnene danner trygge relationer i Svalereden.Vi sætter fokus på krop og bevægelse, og bruger bl.a. vores utroligt dejlige udeområder, samt vægter gåture i nærmiljøet højt.

Vi er yderst opmærksomme på barnets sprogudvikling, og giver efter behov ekstra sprogstøtte i små grupper, da sproget er meget vigtigt for barnets sociale udvikling og daglige trivsel.

Forældresamtaler

Vi tilbyder forældresamtaler efter 3 – 6 måneder i Svalereden, en midtvejssamtale, samt i efteråret før forventet skolestart. I kan til enhver tid henvende jer til personalet og bede om en samtale, vi vil også henvende os til jer, hvis vi mener, vi har brug for at få en samtale.

Overgang til skole

Vi samarbejder med både Ølgod Skole og Ølgod Kristne Friskole om overgang fra børnehave til skole.

Forældrearbejde

Da Svalereden er forældrestyret, vil I ind imellem modtage opfordring til at hjælpe med praktiske ting, hvilket vi værdsætter meget. I er også velkomne til at tilbringe nogle timer en dag i Svalereden sammen med jeres barn.

Overvej om det er noget for dig at gå ind i bestyrelsesarbejdet og få indflydelse i dit barns hverdag.

Forældrekaffe

Vi har næsten altid kaffe på kanden, både ved aflevering og afhentning.

Påklædning

 S oDet er meget vigtigt at give børnene praktisk tøj på. Tøj, som kan tåle såvel inden- som udendørs leg. Vi er ude i al slags vejr, så vindtæt tøj, regntøj og støvler er erfaringsmæssigt godt til det danske klima, men ikke halstørklæder af hensyn til dit barns sikkerhed, så er en elefanthue god til både ører og hals.

Særligt i forhold til Covid 19, er vi mere ude hver dag, og i vintertid er det dejligt hvis dit barn har 2 flyverdragter med. Samt ved årstidernes skiften gerne 2 sæt regntøj og termotøj.

Husk ekstra tøj (se evt. skemaet i garderoben), samt NAVN I TØJ OG SKO, og at børnene medbringer skiftesko.

Legetøj

PT. pga af covid 19, må børnene IKKE medbring legetøj hjemmefra. hvis jeres barn har behov for at medbringe en trøstebamse, kan det aftales med personalet. Børnene må tage ét stykke legetøj med, undtaget er cykler. Hvis børnene har rulleskøjter eller løbehjul med, skal de have cykelhjelm på. Det er på eget ansvar, hvis medbragt legetøj går i stykker eller bliver væk. Vi vælger i perioder at børnene ikke må medbringe legetøj, det informere vi om på tavlen eller i et nyhedsbreve.

Hvis dit barn bliver syg

For at komme i Svalereden må det være en forudsætning, at barnet kan deltage i de daglige aktiviteter. Smitsomme sygdomme meddeles Svalereden.

I tvivlsomme tilfælde kontakt egen læge.

Børnene må komme i Svalereden når:

Børnesår: Når barnet er i behandling, og der er skorper på.

Lussingsyge: Når barnet er rask. (Farlig for gravide).

Fodvorter: Skal bære fodtøj.

Fnat, lus eller børneorm: Behandling påbegyndt.

Kighoste: Temperaturen normal og hyppige hosteanfald ophørt.

Diarré: Når afføringen er normal.

Skoldkopper: Når der er skorper på.

Meningitis: En uge efter sidste udsættelse for smitte eller forebyggende behandling afsluttet.

Øjenbetændelse: Når barnet er i behandling.

Svaleredens retningslinjer Aug. 2020 Ud fra forsigtighedsprincippet, omkring Covid 19 smitte

Skal et barn eller ansat med Covid 19 symptomer i Svalereden testes for Covid 19, skal barnet/ansatte bliver hjemme indtil negativtest svar

 

  • Skal en forælder eller søskende til et barn i svalereden testes for Covid 19, må barnet godt komme i svalereden, hvis barnet ikke har symptomer, MEN vi opfordrer til at barnet bliver hjemme indtil testsvaret fra forældre/søskende er kommet retur.

 

  • Testes et familiemedlem til barnet i hjemmet positiv med Covid 19, skal barnet/ansatte blive hjemme i 14 dage, og indtil 48 timer efter familiemedlemmets symptomer er ophørt

 

  • Skulle et barn eller ansat blive testet positiv for Covid 19 her i Svalereden, vil proceduren være følgende:

Alle hjem kontaktes af Svalereden. Alle bliver hjemsendt og alle børn samt ansatte skal testes for Covid 19. Børn og Ansatte må komme i svalereden igen efter 48 timer uden symptomer og efter negativ test Svar.

 

Hvis et barn/personale er testet positiv med Covid 19 skal alle nære kontakter informeres. Hvem er nære kontakter ?

Nære kontakter er :

  1. Personer man bor sammen med
  2. En person som har fået fysisk kram eller lign (personale/andre børn og forældre bedsteforældre, barnepige)
  3. En person som er blevet hostet på eller lign
  4. En person som har haft Ansigt til ansigt kontakt i mere end 15 min. (samtale under en meters afstand)

For  punkt 2-4  går man 48 timer tilbage inden det smittede barn fik  symptomer og indtil 48 timer efter at symptomerne er ophørt

Nære kontakter opfordres til at blive testet !

Hvis nære kontakter/barnet ikke testes skal man blive i hjemme isolation indtil 7 dage efter sidste udsættelse for smitte.

  • Er der efter 7 dage ingen symptomer må barnet komme i Svalereden
  • Er der udviklet symptomer, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter symptomernes ophør