Info

Praktisk Information

Kontaktoplysninger

Den Selvejende Institution Svalereden
Agersnapvej 1
6870 Ølgod

Telefon: 75 24 66 75 – 60656675
Email: svalereden @ bhv-svalereden.dk

Åbningstider

Mandag: 6.15-17.00
Tirsdag: 6.15-17.00
Onsdag: 6.15-17.00
Torsdag: 6.15-17.00
Fredag: 6.15-16.00

Ferielukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår.

Personaleforhold

Daglig leder: Gitte Søndergård (75246675)

Pædagog: Gitte Hykkelbjerg
Pædagog: Heidi Høstgaard Christensen
Pædagog: Anita Schmidt
Pædagog: Karina Sørensen
Pædagog: Heidi Simonsen
Pædagogisk ass.: Nanna Christiansen
Pædagogisk ass.: Inger Hedegaard Andersen
Medhjælper: Birgitte Guldager
Medhjælper: Anne Jonasen
Medhjælper: Johanne Hykkelbjerg
Medhjælper: Sascha Kampmannn
Vikar: Alice Harkes, Lisbeth Lyngsø

Regnskab: Inge Kristensen

Forældrebetaling

Forældrebetaling opkræves af Svalereden 11 gange pr. år, idet juli måned er betalingsfri. Der ydes søskenderabat.

Indmeldelse og udmeldelse sker i Svalereden med en måneds varsel pr. den 1. eller d. 15. i måneden. Skema fås i Svalereden.

Procedure for betaling

Den første opkrævning sendes til forældrene pr. mail, og kan med fordel meldes til betalingsservice. Ved indgangen fra parkeringspladsen, vil der være ophængt et påmindelses skilt omkring betaling til Svalereden, i ugen op til den første i måneden 

Hvis der ikke er betalt til tiden vil der efter 5 dage blive udsendt en ny opkrævning og opkrævningen vil være pålagt et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis der efter yderligere 5 dage ikke er betalt, kan barnet IKKE komme i Svalereden, før der er registreret en betaling for den pågældende måned.

Hvis i har brug for hjælp til betalingen, er i meget velkommen til at kontakte Inge eller Karina. 

Moduler
Børnehave: fuld tid

Børnehavestart

Vi lægger stor  vægt på en blid overgang fra dagpleje til børnehave, og en god daglig kontakt med forældrene.

Jeres barn kan i den første tid føle sig usikker da alt er nyt, derfor vil vi i samarbejde finde frem til den bedst mulige måde, med afsæt i jeres barns behov. Det er vigtigt, at I husker at give både barnet og os besked, hvis der er ændringer i den daglige plan for at forberede jeres barn bedst muligt.

Husk altid at sige farvel til jeres barn inden I går, det giver større tryghed for barnet. Snak med os om det, hvis I føler, det er for svært. I er selvfølgelig ALTID velkommen til at ringe til os i løbet af dagen, for at høre, hvordan det går.

Informationer

Vi sender forældreinformationer via mail eller ophæng af sedler ved garderoben mm. efter behov.

 

Forældresamarbejdet

Vi vægter det gode gensidige samarbejde med Jer som forældre, hvor den gode dialog er i fokus.
Du /I kender jeres børn bedst, og i samarbejdet har vi et fælles fokus på det dit barns trivsel og udvikling. Så det har en god,tryg og udviklende børnehavetid.
Personalet har tavshedspligt angående den viden, vi får om barnet og dets familieforhold.

Der er ikke tegnet ulykkesforsikring eller andre forsikringer, der dækker skader på/forvoldt af barnet, hvorfor forældrene opfordres til, selv at tegne en forsikring på barnet.

I som forældre skal gerne sørge for, at barnet rydder op efter sig, siger farvel til personalet, tjekker barnets garderobe samt tømmer den inden weekenden, af hensyn til rengøringen.

Ferie og fridage

Vi vil gerne have at vide, hvis dit barn holder fri; send en SMS inden kl. 8.00 eller giv besked til personalet.

Vi har ferielukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår.

Jeres barn kan også trænge til ferie og fridage fra børnehaven.

HUSK at melde afbud, hvis dit barn alligevel ikke kommer i ferieperioderne af hensyn til personalenormeringen. 

Fødselsdage

Hvis I ønsker, at barnets fødselsdag skal fejres i Svalereden, kan dette ske ved, at barnet har noget med til uddeling – kage, rosiner, frugtstang, lidt slik, is mm.

Vi flager, synger fødselsdagssang og hygger os. Børnene skal ikke have gaver med hjemmefra.
Børnehaven tager gerne imod invitation til fødselsdag i hjemmet, dog kun en gang i den tid dit barn går i Svalereden – som oftest er det når man er kommende skolebarn.

Fødselsdage i Svalereden afholdes enten ved formiddags- eller eftermiddagsmaden.

Garderoben

Børnenes garderober skal tømmes helt hver fredag af hensyn til rengøringspersonalet. I skal tage de sorte kasser med hjem til weekenden og fylde op med skiftetøj, så barnet har skiftetøj til den kommende uge.

Dør med højt håndtag

Døren ved udgangen med håndtaget siddende meget højt (ud mod parkeringspladsen) er KUN for voksne. Børnene må af sikkerhedsmæssige årsager IKKE få lov til at prøve at åbne den. 

Normering

Vi er en børnehave normeret til cirka 45 børn.

Svaleredens ledelse

Svaleredens ledelse består af en bestyrelse på 4 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse, samt en ledelse, der er ansvarlig for den daglige drift, både pædagogisk, økonomisk og administrativt.

Bestyrelsesrepræsentanter

Formand: Winnie Madsen
Næstformand: Marie Jørgensen
Kassere: Sofie Pedersen
Bestyrelsesrepresæntant: Lone Guldager

Kan kontaktes på mail:

bestyrelsen_svalereden@outlook.dk

Dagsrytme i børnehaven

Svalereden tilbyder morgenmad til de morgenfriske indtil kl. 7.30.

Herefter er der leg, spil, kreativitet, udeaktiviteter og lign.

Børnene tilbydes madpakker kl. 8.30, hvorefter der enten er samling, planlagte aktiviteter eller leg for børnene.

Før frokost rydder vi op i de tre grupper, og vi spiser madpakker kl. ca.11.30. 

Tænk gerne over hvad du giver dit barn med i madpakken (sundt/usundt), således at der er noget til at fylde energidepoterne op til dagen.

Efter spisningen skal børnene rydde op efter sig selv, og nogle tilbydes en middagssøvn, mens andre går ud for at lege (Vi forsøger så vidt muligt, at alle er ude på et tidspunkt hver dag).

Til eftermiddag giver Svalereden enten frugt, boller eller lignende samt vand. Aktiviteter og leg fortsættes.

NB: Husk det er forældrenes ansvar, at barnet rydder op efter sig og siger farvel til personalet, så det ikke altid er de sidste børn oprydningen hænger på, og som forældre i samråd med barnet rydde barnets garderobe op, så den er klar til dagen efter – tøj i skiftekassen, det de skal bruge, hænger nederst sammen med sko mm. taske eller andet øverst.

NB: Kl ca. 8.30 lukker vi dørene til stuerne, så er der tid og ro til de børn som spiser formiddagsmad.

Pædagogik

Vi arbejder ud fra de pædagogiske lærerplaner og sikrer derigennem, at barnets udvikling sker i trygge rammer, med omsorgsgivende og engagerede voksne.  Vi arbejder relationsorienteret barn/voksen og barn/barn, og arbejder for at børnene danner trygge relationer i Svalereden.Vi sætter fokus på krop og bevægelse, og bruger bl.a. vores utroligt dejlige udeområder, samt vægter gåture i nærmiljøet højt.

Vi er yderst opmærksomme på barnets sprogudvikling, og giver efter behov ekstra sprogstøtte i små grupper, da sproget er meget vigtigt for barnets sociale udvikling og daglige trivsel.

Forældresamtaler

Vi tilbyder forældresamtaler efter 3 – 6 måneder i Svalereden, en midtvejssamtale, samt i efteråret før forventet skolestart. I kan til enhver tid henvende jer til personalet og bede om en samtale, vi vil også henvende os til jer, hvis vi mener, vi har brug for at få en samtale.

Overgang til skole

Vi samarbejder med både Ølgod Skole og Ølgod Kristne Friskole om overgang fra børnehave til skole. Skal man starte i anden skole sørger vi ligeledes for den gode overgang.

Forældrearbejde

Da Svalereden er forældrestyret, vil I ind imellem modtage opfordring til at hjælpe med praktiske ting, hvilket vi værdsætter meget.

Påklædning

Det er meget vigtigt at give børnene praktisk tøj på. Tøj, som kan tåle såvel inde- som udendørs leg. Vi er ude i al slags vejr, så vindtæt tøj, regntøj og støvler er erfaringsmæssigt godt til det danske klima og gerne to sæt, men ikke halstørklæder af hensyn til dit barns sikkerhed, så er en elefanthue god til både ører og hals.

Husk ekstra tøj til kassen i garderoben, samt NAVN I TØJ OG SKO, det gør tingene nemmere for os alle😊

Legetøj

Børnene må ikke medbringe legetøj hjemmefra, vi leger med det som er i børnehaven, dog sovebørn må selvfølgelig have sut, nuller eller bamse med til brug der.

Hvis dit barn bliver syg

For at komme i Svalereden er det en forudsætning, at barnet kan deltage i de daglige aktiviteter og er frisk efter sygdom.

Smitsomme sygdomme meddeles Svalereden.

I tvivlsomme tilfælde kontakt egen læge.

Børnene må komme i Svalereden når:

Børnesår: Når barnet er i behandling, og der er skorper på.

Lussingsyge: Når barnet er rask. (Farlig for gravide).

Fodvorter: Skal bære fodtøj.

Fnat, lus eller børneorm: Behandling påbegyndt.

Kighoste: Temperaturen normal og hyppige hosteanfald ophørt.

Diarré: Når afføringen er normal.

Skoldkopper: Når der er skorper på.

Meningitis: En uge efter sidste udsættelse for smitte eller forebyggende behandling afsluttet.

Øjenbetændelse: Når barnet er i behandling – men ved svær øjenbetændelse skal barnet være hjemme mindst 2 døgn – rådfør med egen læge.